Uspešno završen online događaj “Medijacija – solucija ili rešenje kroz prizmu privrede i suda”​

Nacionali centar za posredovanje u rešavanju sporova organizovao je online događaj ”Medijacija – solucija ili rešenje kroz prizmu privrede i suda” u nedelju 10.05.2020. od 19:00 do 21:00 časova, na kome su panelisti diskutovali o prednostima medijacije kao bržem, jeftinijem, efikasnijem postupku i alternativi sudskom postupku iz ugla privrede i suda .

Iz perspektive privrede i suda nakon završetka vanrednog stanja prouzrokovanog
epidemijom korona virusa, postavljaju se mnoga pitanja o kojima će se u skorijoj budućnosti aktivno razmišljati u privredi, poput:

– Koliko će trenutno stanje imati dalekosezne posledice na radnike i privredu?
– Koje će sve efekte proizvesti donedavni zastoj većeg dela privrede u našoj zemlji?
– U kojoj meri je ugrožena likvidnost privrede i kako prevazići već uočene poteškoće u
naplati potraživanja?
– U kojoj meri je medijacija potencijalno rešenje za sve konflikte i sporove?
– Šta bi mogli da preduzmemo u cilju previzije i prevencije gubitka poslovne
likvidnosti?
– Koje su moguće i prihvatljive alternative sudskom procesu?

U nedelju, na online razgovoru, panelisti odgovaraju na ova pitanja, iznose svoj pogled na
celokupnu situaciju, daju savete kako bi pomogli učesnicima da lakše prebrode efekte ovog izazovnog perioda.

Agenda:

Uvodna obraćanja:

Uvod :
Ass. MSc Stefan Milojević, direktor sektora, Preduzeće za reviziju, računovodstvene,
finansijske i konsalting usluge MOODYS STANDARDS; asistent na Fakultetu za finansije,
bankarstvo i reviziju u Beogradu; licencirani posrednik u rešavanju sporova

Panelisti:
– Dejan Radojčić, Finansijski direktor Fonda za razvoj
– Ivana Milovanović, sudija Osnovnog suda u Nišu
– Slavica Đoković, Senior Collateral Manager ERSTE BANKA A.D.
– Ivan Milojić, sudija Osnovnog suda u Nišu i koordinator info centra za medijaciju
Osnovnog i Višeg suda u Nišu

Dodatak na panel:
Prof. dr Igor Pejović, konsultant, Svetska banka, Washington DC, USA

Moderator: Ass. MSc Stefan Milojević